Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

DAP USA 18-46-0

Thành phần:

Lân hữu hiệu (P2O5)       :         46 %

Đạm tổng số (N)             :         18 %

Cách sử dụng:

Lúa              :       8 – 12 kg/sào BB

Ngô             :     12 – 14 kg/sào BB

Cây cà chua :     12 – 15 kg/sào BB

Cây rau màu         :  12 – 15 kg/sào BB

Cây ăn quả  :   0,8 – 1,5 kg/cây/năm

Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, bông) : 180 – 250 kg/ha

Cây công nghiệp dài ngày (cao su, hồ tiêu, điều): 250 – 300 k

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi